Verksamhet

Här hittar ni information om verksamhet som NÝSIR har haft, har eller kommer att ha.

Stödverksamhet

Stödverksamheten vänder sig först och främst till personer med drog‐ och alkoholproblem, kriminalitet och utanförskap i Hylteområdet. Stödverksamheten passar även dig som anhörig eller vän.
Många av personerna kommer från dysfunktionella familjer där vuxna förebilder och kärlek saknas. Ofta finns också missbruk, våld m.m. med i familjebilden. Flera av dem har redan i tidig ålder varit i kontakt med både sociala och andra myndigheter, polisen m.m. Vid första kontakten får personen berätta om sina problem och önskemål. Vad vill personen uppnå med detta? Baserat på det samtalet lägger vi gemensamt upp en individuell kontaktoch handlingsplan. En lämplig person kopplas in för att bli personlig stödperson. Stödpersonens uppgift är att på bästa sätt försöka hjälpa och stötta personen i fråga, samt att motivera och söka vägar tillbaka in i samhället. Förändringsarbetet är oftast både en inre förändring, d.v.s. tankesättet och känslomässigt som en yttre förändring. En annan viktig del är att tillsammans hitta en givande fritidsaktivitet som fyller tomrummet efter drogerna, gänget o.s.v.

Det här handlar alltså om att
‐ främja personlig utveckling
‐ finnas som ett extra stöd i vardagen
‐ följa med på möten med myndigheter
‐ se över och hjälpa till med den ekonomiska situationen
‐ vägleda personen in i studier, praktik och/eller arbete
‐ stötta personen vid utslussning från kriminalvårdsanstalter, behandlingar, utredningar etc.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har några funderingar eller frågor om detta. Kontaktinformation finns under Kontakt.

Frukostmöte, måndag‐fredag kl. 08.30 – 10.45

Vi träffas i vår lokal och äter frukost tillsammans och diskuterar aktuella samhällsfrågor. Vill du ha sällskap till kaffet – titta in och prata och umgås! Du får kaffe och smörgås till självkostnadspris. Ansvarig för gruppen är Kathe Nylén

Studiecirklar

NÝSIR har ett nära samarbete med ABF (Arbetarnas bildningsförbund) och vi kan hjälpa till med att starta en studiecirkel om något av ämnena känns extra intressant just för dig.