Syfte och mål


Syftet med NÝSIR är dels att motverka all form av utanförskap, mobbning, kriminalitet och missbruk, dels att hjälpa människor med olika problem eller funktionshinder t.ex. neuropsykiatriska, dyslexi och ADHD att få hjälp till självhjälp, men även att få hjälp med att kontakta myndigheter.

Målet med NÝSIR är att förhindra ungdomar och vuxna att inträda i missbruk eller kriminalitet. Vi arbetar aktivt med att förhindra spridning av främlingsfientliga och rasistiska material och åsikter. NÝSIR arbetar utifrån demokratiska värderingar och med respekt för alla människors lika värde.

NÝSIR är en politiskt och religiöst obunden förening, men vi har åsikter i politiska frågor inom våra intresseområden. NÝSIR arbetar genom att väcka debatter, föreläsa, ha motivationssamtal och sprida information.