Samarbete


NÝSIR vill sprida vårt budskap och samarbeta med alla föreningar, organisationer och myndigheter som aktivt arbetar med samma inriktning som vi gör. Vi har redan idag ett utvecklat samarbete med flera föreningar, organisationer och myndigheter och vi välkomnar självklart samarbete med flera! Om du tror och vill att ditt företag, förening eller myndighet har något att tillföra vår förening eller om ni tror att NÝSIR kan tillföra er något, hör av er till oss för vidare samtal.

Samarbetspartners

Här hittar du dom föreningar och företag som NÝSIR samarbetar med eller som på ett eller annat sätt stöttar NÝSIR i vårt arbete.

Länsförsäkringar
ABF
Kommunal
Expo

Hylte Kommun


Polisen i Halland


öppenpsykiatrin Hylte


x-Cons Kungsbacka


Öppenvården Hylte


Arbetsförmedlingen

Kriminalvården
Dysleksiförbundet FMLS
Skruv projektet
Attention

Socialdemokraterna Hylte


Hylte Pizzeria


Vänsterpartiet


Coop konsum Hylt


Svenska kyrkan


Lo-Facket