Om NÝSIR


NÝSIR arbetar aktivt med att informera skolor och andra om hur vi arbetar mot rasism och främlingsfientlighet, fördomar, våld, mobbning och utanförskap. Vi informerar också om hur det är att leva med olika funktionshinder som exempelvis dyslexi och neuropsykiatriska sjukdomar.

Kanske är du orolig för ditt barn, släkting eller annan bekant, Du själv eller någon anhörig lever eller levt i någon form av utanförkap så som missbruk, kriminalitet osv och vill ha hjälp att bryta dessa mönster. Du kanske börjar misstänka att ditt barn eller du själv har något funktionshinder t.ex. ADHD.

Då kan du vända dig till NÝSIR så försöker vi hjälpa dig med upplysningar om vart du ska vända dig för att få den hjälp du är berättigad till. Vi finns även till som ett stöd i det vardagliga livet efter ett straff eller behandling för att hjälpa till med tex kontakt med myndigheter, bostäder osv. Eller så behöver du kanske bara ett ställe där du kan komma in och bara vara dig själv för en stund.

NÝSIR vänder sig också till dig som är lärare, företagare eller myndighetsperson. Vill du veta mer om hur du aktivt kan arbeta för ett rättvisare samhälle – hör av dig till oss och se vad NÝSIR kan erbjuda just dig!