Länkar

Missbruk och kriminalitet.

Länkar som rör misbruk, anhörigstöd och kriminalitetsfrågor m.m.

http://www.medib.se
Denna nya hemsida är resultatet av att vi har slagit ihop drogtesterna i Colibri Medical samt NIPRO/MEDIB och bildat ett av Skandinaviens starkaste drogtestbolag – MEDIB Scandinavia AB.

http://www.x-cons.se
X-Cons är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället och som genom en utbrytning ur Kris i slutet av 2008, ändrade namn 2009 till just X-Cons.

http://www.drogfritt.nu
Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige är en opolitisk och icke-religiös ideell förening som vill skydda våra barn och ungdomar från droger genom att ge utbildning och information om droger och dess konsekvenser.

http://www.kris.a.se
KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället.

http://www.fmn.se
Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden länkorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga - föräldrar, syskon och kamrater.

http://www.rns.se
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ett narkotikafritt samhälle.

Funktionshinder.

Länkar som rör funktionshindren ADHD, dyslexi anhörigstöd m.m.

http://www.ananke.org
Ideell stödförening för människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

http://www.attention-riks.se
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder.

http://www.autism.se
Riksföreningen Autism arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

http://www.bojen.org
En mötesplats i Halmstad för barn, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.

http://www.compassen.se
Compassen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och deras anhöriga.

http://www.dyskalkyli.nu
Webbsida med aktuell information om dyskalkyli från Kognitivt Centrum.

http://www.dyslexia.se
Dyslexia nätupplaga är en tidskrift för dyslexi och inlärningssvårigheter Kritisk med humor och hjärta.

http://www.fmls.nu
Dyslexiförbundet FMLS är ett handikappförbund för personer med dyslexi och/eller dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.

http://www.nsph.se
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Främlingsfientlighet och rasism.

Länkar som rör främlingsfientlighet, rasism m.m.

http://www.expo.se
Stiftelsen Expo är en privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället.

Utanförskap.

Länkar som rör Utanföskap, självmors och anhörigstöd m.m.

http://www.utanforskap.se
Målet med den här sidan är att skapa en gemenskap. En gemenskap för dem som känner ett utanförskap på något sätt.

http://www.spes.nu
Riksförbundetför SuicidPrevention och Efterlevandes stöd

Övriga ämnen.

Andra länkar som vi tycker är viktiga.

http://www.rsmh.se
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

http://www.rus-riks.se
Vi är RSMH:s ungdomsförbund och vi bildades 1996. Vår målgrupp är barn och ungdomar upp till 35 år, som har psykiska eller sociala problem. RUS grundpelare är kamratstöd och intressepolitik.