Historia


NÝSIR startades 2008 av tre personer som alla varit eller är aktiva inom andra ideella föreningar som exempelvis KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället), Dyslexiförbundet FMLS och Attention (en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionshinder).

Vi kände att vi ville utveckla och belysa dessa frågor på ett annat sätt och med andra metoder. Därför var beslutet att starta föreningen NÝSIR inte svårt att ta.

NÝSIR är fornnordiskt och betyder ”Den som går först”. Namnet valdes dels för att visa alla ‐ ungdomar och vuxna, svenskar och invandrare – att vi vill gå först i kampen mot ett mer rättvist samhälle utan våld, missbruk, främlingsfientlighet och utanförskap, men också för att visa att den fornnordiska mytologin kan och skall användas utan att den kopplas till rasism.