Föreläsningar


Här finns information om våra föreläsningar. Se i vårt föreläsningspaket om någon föreläsning passar just dig, annars hör du av dig till oss så kan vi säkert lösa det. Ladda ner en PDF med våra föreläsningspaket som finns längre ned på sidan.

Från behandling till ”Svensson”

Patrik som är i 40‐årsåldern berättar om hur hans liv som missbrukare. Han har i 24 år levt i ett tungt missbruk och hänför sin publik med en otrolig inlevelse. Patrik delar med sig av de tunga åren som narkoman; hur allt började och hur han till slut fann den motivation och hjälp till att börja en ny resa i livet. Den här föreläsningen handlar om behandling och efterbehandling. Hur ska man göra för att fortsätta leva ett nyktert liv utan missbruk?

Tid ca 1,5 timme
Pris 4,000 kr + reseersättning
Heldagar 10,000 kr + reseersättning


Mitt liv som narkoman…

Patrik som är i 40‐årsåldern berättar om hur hans liv som missbrukare. Han har i 24 år levt i ett tungt missbruk och hänför sin publik med en otrolig inlevelse. Patrik delar med sig av de tunga åren som narkoman; hur allt började och hur han till slut fann den motivation och hjälp till att börja en ny resa i livet. Föreläsningen riktar sig till skolor, politiska partier, föräldraorganisationer och andra intresseorganisationer.

Tid ca 1,5 timme
Pris 4,000 kr + reseersättning
Heldagar 10,000 kr + reseersättning


Utanförskap…

I denna föreläsning är det utanförskap som är i fokus.
‐ Varför föds utanförskap?
‐ Hur kan man motverka utanförskap?
‐ Hur arbetar er skola/arbetsplats för att minska utanförskap?
‐ Hur arbetar vi i föreningen mot utanförskap?
‐ Vilka metoder använder vi?
‐ Vilka resurser finns i ditt eget närområde?
I föreläsningen visas en film där ni får möta olika personer som berättar om sina upplevelser och det de känt varit orsaken till varför de känt sig utanför i en grupp eller i samhället. Föreläsningen riktar sig främst till skolpersonal, företag och andra myndigheter men fungerar även för skolklasser och ungdomsgrupper.

Tid ca 1,5 timme
Pris 4,000 kr + reseersättning
Heldagar 10,000 kr + reseersättning


Våld? vad, när och hur?

Föreläsningen tar upp och sätter våldet i centrum. Vad är våld? hur ser våld ut? och vad kan man tänka på för att inte själv bli offer för våld eller utsätta någon anna för våld... Den riktar sig i första hand till skolklasser och ungdomsgrupper. Efter föreläsningen diskuterar vi om våld och andra frågor som dyker upp i klassen eller gruppen.

Tid ca 1,5 timme
Pris 3,000 kr + reseersättning
Heldagar 8,000 kr + reseersättning


Från skinhead till MAMMA!

I det här föredraget får åhörarna lära känna Föreläsaren. Föreläsaren var i flera år aktiv inom den nazistiska rörelsen. Från 11 års ålder och tolv år framåt förändrades mycket i Föreläsaren liv. Plötsligt stod hon inför ett vägval i livet som var både skrämmande och främmande.

Tid ca 1 timme
Pris 3,000 kr + reseersättning
Heldagar 8,000 kr + reseersättning


Ett ”liv” som nazist!

I den här föreläsningen berättar föreläsaren om sin tid inom den nazistiska rörelsen. Hans berättelse – från början när han gick med i rörelsen, till dess att han valde att lämna rörelsen. Föreläsningen riktar sig till skolor, politiska partier, föräldraorganisationer m.m.

Tid ca 1 timme
Pris 3,000 kr + reseersättning
Heldagar 8,000 kr + reseersättning


Ett liv som vem som helst?

Hur känns det att göre vissa val i livet utan att egentligen veta varför? Det enda som man har är en drivkraft… Här möter ni Jimmy, 32 år som berättar om sitt liv. Hur det är att göra vissa val i livet, utan att egentligen veta varför, utan bara känna en drivkraft… … för att sedan vid 29 års ålder få diagnosen ADHD…

Tid ca 1 timme
Pris 4,000 kr + reseersättning
Heldagar 8,000 kr + reseersättning


PDF-DocumentFöreläsningspaket som PDF.